Maatschappelijk verantwoord ondernemen – Anaula Nature Resort Suriname

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een initiatief van een onderneming om de effecten van het bedrijf op het milieu en sociaal welzijn te beoordelen en verantwoordelijkheid te nemen. MVO-ondernemingen richten zich op de zogenaamde Triple-P-benadering: economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet).